Havner ved havet

Jeg kan føle mig så hensat og forstummet
når jeg letter med et jumbojet
jeg kan føle mig bastet og bundet
når jeg ruller på et jernbanenet
jeg kan føle hvert minut som en time
og hver en time som et døgn
når jeg følger den endeløse stime
ud af motorvejen
 
Jeg kan være så rodløs og frustreret
når jeg jager rundt i storbyens liv
jeg kan bli' så mærkbar forvirret
at jeg bli'r offer for en lommetyv
jeg kan føle mig så levende begravet
i den indre by i byernes by
at jeg bare savner havet
og det at være fri
 
Havner ved havet - havner ved havet
Havner ved havet der hvor alle mine længsler gror
Havner ved havet - havner ved havet
Havner ved havet der hvor alle mine grænser går
og mine sanser når - ud over havet
 
Jeg kan opsøge stilhedens bjerge
og jeg kan drages af den vildeste orkan
og jeg la'r mig heller' end gerne hverve
som rejsefører uden rejseplan
omend jeg er en strejfer i livet
og følger helt tilfældige spor
så havner jeg sikkert ved havet
et sted på denne jord
 
Havner ved havet.............…

Østre anlæg
 

Jeg husker Østre anlæg fra dengang jeg var Knajt'
det var der vi altid løb og leged'
og fandt hemmelige stier blandt buske og træer
og det var der de sendte heksen til Bloksbjerg
det var der vi fodred' ænder og der vi fodred' gæs
og i det gamle lokumsskur der stank så fælt af pis
var der malet n¢gne damer på en væg
jo jeg husker da godt Østre anlæg
 
Det var der hvor byens sutter ku' få sig no' og drik'
der en b¢rnelokker lokkede med slik
det var der vi sad på tæppet med kiks og saftevand
der jeg spejled' mig i det blanke vand
det var der i Østre anlæg ja der ved s¢ens bred
at rotter myldred' frem ved tusm¢rketid
og andemor hun vogted' på sit æg
jo jeg husker da godt Østre anlæg
 
Det var der i Østre anlæg jeg røg min første smøg
og der jeg stod den 1. Maj
sammen med min far i arbejdernes lag
og sang sange for hele folkets sag
det var der jeg så mit forår springe ud i fulde flor
og blade faldt til jorden når det var efterår
det var der jeg fik sne i mine læg
jo jeg husker da godt Østre anlæg
 
Når jeg genser Østre anlæg på en forårsdag
og la'r tankerne rulle tilbag'
når jeg hører kirkens klokker og ser på børn i leg
er der noget der rykker i mig
blomsterlabyrinten og den gamle legeplads
hilser mig tilbage fra 58
og skønt tiden den har sat sit præg
ja så husker jeg godt Østre anlæg

Ud at tælle spåner
 

Velan alle drenge slut op i ring
nu skal jeg vise jer hvordan
i laver den fineste redekam
ud af en pind
og jer der ik' vil h¢re efter hva' der blir' sagt
i ska' ta' jer no' så grusomt i agt
for klamphug vises frem for klassen
f¢r det stryger på lossepladsen
 
Save save med rolige tag
save uden stress og jag
h¢vle med besindige str¢g
ja h¢vle kun den samme vej
og jer der vil knokle i vildskab
uden respekt for træets egenskab
skal bli' noteret som et fjog
i lærerens sorte bog
 
Og den der ikke et muk forstår
skal stramme buk ved det sorte bord
og den der er fræk og flabet
stryger lige lukt i kosteskabet
og den der stadig står og blåner
skal komme ud og tælle spåner
 
Pudse pudse i ro og mag
Rom ble' jo heller ikke bygget på en dag
pudse for og pudse bag
pudse til lærerens velbehag
og dem der vil fjante og sjuske
ja de skal komme til at huske - på
at klamphug vises frem for klassen
f¢r det stryger på lossepladsen
 
Et stykke træ kan bli' så fin
når det bearbejdes med diciplin
og den flittige dreng vil h¢ste sin l¢n
ja han skal blive snedkersvend
men hver fjoller¢v og fusentast
der g¢r sit arbejd' i huj og hast
skal bli' noteret som et fjog
i lærerens sorte bog
 
Og den der ikke et muk .......…

Dronningens flådestation
 

Og der var en korporal med medaljer på sit brøst
han var der på dispensation
og en gammel sergent med en hylende røst
der ik' blev ta' alvorlig af no`en
og en præmiel¢jtnant der ville være bedst
men manglede kondition
og en kasernekommandant der en dag til sidst
tog livet af sin kon'
 
Og de kedede sig - og de kedede sig
så det grænsed' til desperation
på Dronningens flådestation
 
Der var en velfærdsofficer der gav ekstraforplejning
på juleaftensdag
og en rengøringsofficer der ha' forstand på fejning
og ellers gik og drev den af
og en presseofficer der var talerør
når der var skib fra USA
og en reserveofficer der ha' nok at gør'
med at styre sin brandert hver dag
 
Og de kedede sig..................
 
De gik hver især og værned' om
deres magt og position
og vented' på den dag sku' kom'
hvor de sku' på pension
 
Og de kedede sig..................
 
Og der var 36 mand hvis værnepligt
var at pas' på en telefon
og at holde stand hvis en fjendtlig magt
gik til angreb med en kanon
men de var uden rang
og ha' ingenting at sku' ha' sagt
og de manglede motivation
de ha' ingen forstand på og ingen respekt
for flådens tradition
 
Og de kedede sig..................
 
De gik rundt med hver sit målebånd
og talte dagene til
hvor de ku' sige dronningens flådestation
et aller sidste farvel 
 
Og de kedede sig...............…
 Hjem i Æ-weekend

Æ weekend lå på buffen
både nat og dag
med karameller i skuffen
og et gammelt ekstrablad
og når vi andre spilled' kort
og holdt' stuen i gang
lå han og døsed' bort
til et dødsygt radioprogram
 
Og vi kaldt' ham for Æ Weekend
for det enest' han fabled' om
var at kom' hjem i æ week-end
til hende som han syntes om
og sku' giftes med og ha' masser af børn
og en villa på en villavej
vi hørte igen og igen og igen
når Æ Week-end klaged' sig
 
Jeg vil hjem i æ weekend - hjem i æ weekend - jeg vil hjem
hjem i æ weekend - hjem i æ weekend - jeg vil hjem
for jeg bli'r så indesluttet og sær
af at være indesluttet her
jeg vil hjem i æ week-end - hjem i æ weekend - jeg vil hjem
 
Og lægen på infirmeriet
fatted' nok at den var gal
han dæmped' hysteriet
med Steso og Truxal
og Æ week-end gabte kæben af led
og faldt' i s¢vn på sin vagt
han led af ulyk'lig kærlighed
og hermed var alting sagt
 
Jeg vil hjem i æ weekend..........
 
Ja det her det ku' ha' vær't historien
om den hjerteknuste soldat
der så ganske misted' glorien
og gik helt fuldstændig grassat
men æ week-end som hed Knu'
han var go' til at regn' den u'
han spilled' for det galleri
der til sidst også slap ham fri

Som den jeg er
 

Jeg er mest til livet
lige nu og her
hvor intet er givet
hvor forandringen sker
hvor jeg selv står ved roret 
når jeg stævner ud på færd
vil du ta' mig på ordet
så ka' du få mig som den jeg er
 
Jeg er ik' til rygklapperier
og den blankpolerede stil
ik' til tomme klicheer
og falske indyndersmil
jeg er ik' til peng' under bordet
eller letk¢bte kompromi'er
vil du ta' mig på ordet
så ka' du få mig som den jeg er
 
Som den jeg er 
fra isse til hæl
som den jeg er 
med hjerte og sjæl
som den jeg er 
du får alt hvad jeg har
om du ta'r mig som den jeg er
 
Hjerter dame

Træk et kort for din fortid
Og et for din fremtid med
Og et for den kvinde
Som du skal dele livet med
Og træk et kort for det
Uundgåelige som må ske
Og jeg vil lægge dig en stjerne
Og fortælle dig alt jeg kan se
 
Jeg ser en nattevandrer
Fanget i den mørke by
I trange labyrinter
Søge mod et morgengry
Jeg ser solstrejf på stranden
En kvinde g e mandag der møder hinanden
Hvor bølgen bryder mod land
 
Hjerter dame  hjerter dame
Når hun krydser din vej
Da vil du ane  da vil du ane
At hun er kommet til dig
Som et stjerneskud i natten
Der gi`r  håb og perspektiv
Hjerter dame  hjerter dame
Hun er kvinden i dit liv

Lille sang til min søn
 

Jeg kan vågne i den mørke nat
med onde vilde drømme
og tro at noget galt er fat
at noget ondt skal komme
jeg kan presse øret ind til dig
i vished om dit åndedrag
og varsomt lægge min hånd på dig
for at mærke hjertets slag
 
Frygten for at miste dig
for at noget skal vriste dig fra mig
bor i den lille sang
jeg synger til dig min søn
 
Jeg kan vente på det øjeblik
hvor lydene de når dig
og nattens drømme driver væk
og dagen kommer til dig
jeg kan forberede mig til smil
og til at ta imod dig
når du efter nattens hvil
kommer ind til mig
 
Glæden ved at leve med dig
at forblive her i live med dig
bor i den lille sang
jeg synger til dig min søn
 
Jeg kan f¢lge dig et stykke vej
igennem barndomslandet
og jeg kan vise dig den vej
hvor vi nu er strandet
men spring du blot i livet ud
med al din energi
og vid at jeg til hver en tid
er nær dig og står dig bi
 
Håbet om du må finde vej
skønt nogen vil blænde og binde dig
bor i den lille sang
jeg synger til dig min søn

Bølgerne ruller
 

Så farvel da gamle ven
hvor du end ta'r hen
må milde vinde f¢lge dine str¢mme
en god dag i dag
at ta' herfra
en go' dag at gi' sig hen i dr¢mme
når du stævner ud på de åbne vande
og bliver et med det blå
vil jeg gemme hvert et minde
og alt hvad vore ¢jne så
 
B¢lgerne ruller
B¢lgerne ruller
og du stævner ud på åbent vand
bort fra land
 
Sikre forårstegn

Når jeg inden langt om længe
rejser et morgengry
med mine tankestr¢mme
til en øde ø
hvor en frodig vinmark bugter sig
i længsel efter regn
hvor solens lys befrugter mig
med sikre forårstegn
 
Her finder jeg det frie land
der for mig er smukt
blandt milde vinde og stille vand
i en favnende bugt
her vil drømmen spire og tanken gro
og sangen finde ord
her finder jeg min sjælero
og mit livs natur
 
Og når tankerne er blevet
til mere i sig selv
og jeg vender om i livet
fra mit ensomme eksil
så vender drøm til virklighed
og jeg blir atter nær
hos jer jeg deler livet med
i alle mine år
 
Og når engang jeg mæt af dage
intet mer kan nå
og det blir tid at drage
mod det dybe blå
sted mig til hvile hvor drømmen bringer
mig hjem til moder jord
hvor det gule forår springer
og livet står i flor

Koroni
 

Jeg kommer med sol og sommer
men uden kalender og ur
med kufferten fuld af lyse minder
fra sommeren i fjor
jeg opsluges af stemningen i gaden
og finder min gammelkendte plads
på fortovskanten ved Soulakibaren
hvor de vilde katte lever på nas
 
I Koroni Koroni Koroni
hvor de vilde katte lever på nas
 
Her har jeg siddet mange gange
og lyttet til den skrattende musik
set men`sker gå og komme
ind og ud af slagterens butik
men selv om kulisserne de skifter
og kiosken har vokset sig stor
er det det samme liv og samme drifter
den samme ægte græske kultur
 
I Koroni.............
              
Se Georgio han hilser kalispera
den tykke dreng han propper sig med slik
og den gamle tjener han er desværre
str¢get på den lukkede klinik
fiskeren sælger fisk fra spanden
gadens unger l¢ber og ler
arbejdsmanden t¢rrer sved fra panden
og de gamle mænd de orker ikke mer'
 
I Koroni..............
 
Nu k¢rer bussen til Kalamata
og lænkehunden g¢r af fulde hals
og jeg får feta og tomater
og den lokale vin skænket i mit glas
en gammel kone og en lille pige
går gennem gaden hånd i hånd
og jeg h¢rer en velkendt stemme sige
it's nice too have you back again my friend

Tusmørkesang
 

Nu brygger mosekonen i Glæde
og spreder sit skytæppe ud
over jordene vesten Bjerget
lyser himlen purpurrød
nu synker solens flammekugle
i havet ved Lild
nu stævner nattens fugle
tusmørket til
 
Nu brøler koen mod natten
nu løjer vinden af
nu vipper bonden kasketten
og takker for i dag
nu tændes lys i stuerne
og ude over Hjardemål klit
der driver skyerne
ind i den mørke nat
 
Og på Bjerget hvor månen skinner
ned over Glædeby
der sidder jeg og finder
tonen i min melodi
natten er åben og stjerneklar
dyb og lokkende lang
her høres kun en stille guitar
og en tusmørkesang

Bulbjerg strand
 
Jeg har aldrig rejst til sydens sol
med Tjæreborg og Spies
for at drikke rom og cola på en bar
jeg har aldrig sejlet i gondol
eller trådt på Akropolis
eller tydet Hieroglyffer på en mur
 
Og ej heller har jeg sat bag ruden
i ly for vejr og vind
som en padde i et terrarium
og aldrig har jeg gnubbet huden
med olie og med creme
eller solet mig i et solarium
 
Men jeg har skuet over havet
en aftenstund ved Lild
når fiskerflåden trækkes op på land
og ofte har jeg travet
når vinden var mig mild
en dejlig sommerdag ved Bulbjerg strand
 
Jeg har aldrig stået på vandski
eller dykket til havets bund
eller redet over bølgen på et brædt
jeg har aldrig vær`t i Tivoli
eller kørt i nogen rutcheban`
eller slået mig løs i K¢benhavn en nat
 
Men jeg har skuet...................…